Nieuwe klant? Gebruik de code NUSPELEN01 en ontvang 15% korting!

Bieperdebiep, gevestigd aan Javalaan 36, 2103 VK Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://bieperdebiep.nl/
Adres: Javalaan 36, 2103 VK Heemstede
Tel.nr: 0658015646

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bieperdebiep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboortedatum van uw kind
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bieperdebiep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
De administratie van klanten
Het afhandelen van uw betaling
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Verzenden van onze nieuwsbrief en persoonlijke marketing
Bel- of mailcontact om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
Bieperdebiep analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bieperdebiep slaat persoonsgegevens op met als doel de overeenkomst met betrekking tot het leveren van een product of dienst, uit te voeren. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Bieperdebiep om de overeenkomst uit te voeren.
Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Bieperdebiep altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst.
Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.
Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief, worden verstrekt aan de e-mail serviceprovider. Indien je meer informatie wilt over met welke externe partijen je persoonsgegevens worden verwerkt, kun je altijd een e-mail sturen naar celine@bieperdebiep.nl
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bieperdebiep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Na een periode van 7 jaar worden inactieve accounts verwijdert. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne analyses.
Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne analyses.
Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming vijf jaar of tot wederopzegging van de nieuwsbrief of het stopzetten van het abonnement en daarmee gepersonaliseerde berichten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bieperdebiep verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bieperdebiep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar celine@bieperdebiep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bieperdebiep zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bieperdebiep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bieperdebiep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via celine@bieperdebiep.nl

Zwarte lijst
Van personen die het vertrouwen van Bieperdebiep ernstig hebben beschaamd, worden persoonsgegevens bewaard op een zogeheten “zwarte lijst”. Deze zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor de eigenaar van Bieperdebiep. Personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan de betaalverplichtingen van Bieperdebiep, worden in elk geval opgenomen op de zwarte lijst.